Reservation

Your data

Przy rezerwacjach od 10 osób należy wpłacić zadatek w wysokości 100 zł. Kwota ta będzie do wydania podczas Waszej wizyty w dniu rezerwacji.

W razie nieobecności grupy zadatek przepadnie.


Zadatek można wpłacić w lokalu lub na konto bankowe.


Dane do przelewu :


Numer rachunku: 66 1600 1462 1849 2499 0000 0001

Nazwa firmy: AMANIS SPORT PUB SKUPIEŃ PATRYK SKUPIEŃ


W tytule przelewu prosimy o podanie daty rezerwacji i nazwiska, na które została zrobiona.


Zadatek prosimy wpłacać po potwierdzeniu rezerwacji.